Behandelvormen


Maatwerk werkt vanuit een systemische visie. Als mens maken we deel uit van verschillende milieu’s zoals het gezin, de familie, de vriendenkring, het werk etc. Telkens wanneer er iets gebeurt, is dit van invloed op de verschillende systemen.

De verbinding tussen de verschillende milieu’s is een belangrijk aandachtspunt in de behandeling. Dit betekent dat we vragen en problemen van de cliënt bezien in de context van zijn leefomgeving om vervolgens de behandeling daarop af te stemmen.

We beschikken over verschillende behandel/begeleidingsvormen (evidence/practise based) zoals:

 • Individuele therapie
 • Interpersoonlijke therapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Inzichtgevende therapie
 • Schematherapie
 • Gestaltpsychotherapie
 • Mindfulness
 • Gezinstherapie
 • Psychologisch onderzoek
 • Kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek
 • Farmacotherapie (medicatie)
 • EMDR (traumabehandeling)
 • Ouderbegeleiding
 • Partner-relatie therapie
 • Bemiddeling, begeleiding en advisering richting school
 • SOVA training
 • Psychomotore therapie
 • Groepstherapie
 • Speltherapie
 • Video-interactiebegeleiding
 • Behandeling rondom echtscheiding
 • Behandeling van kinderen van gescheiden ouders
 • Supervisie en leertherapie
 • Bij- en nascholing